top of page
KOLO ŠTĚSTÍ

Kup si kartu na atrakce a zatoč kolem štěstí.

Každý vyhrává!

 

Jak získat zatočení na kole štěstí?

 

 

 

 

 

Kupte si 22 kreditů na Playground kartu a získejte 1 zatočení.

 

K nákupu 50 kreditů získáte 2 zatočení.


Při nákupu produktů nad 590 Kč získáváte 1 zatočení.

 

S účtenkou se přihlaste u Kola štěstí a obsluha dohlédne na vaše pokusy.

 

Obchodní podmínky účasti na akci „Kolo štěstí“ v The Playground

1. Základní ústanovení
 

 1. Akce probíhá výhradně na prodejně The Playground na ulici Na Příkopě 854/14, Praha (dále jen „prodejna“).
   

 2. Organizátorem soutěže je společnost Inexad s.r.o. IČ: 28958055 se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha, 110 00 (dále jen „organizátor“).
   

 3. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník prodejny splňující požadavky dle bodu 2, který prodejnu navštívil v době od 24. 6 .2024 do 30. 9. 2024.

2. Akce „kolo štěstí“
 

 1. Zákazník odměnou za zakoupení produktů nebo služeb specifikovaných v bodu 3 získá oprávnění k určitému počtu použití (zatočení) kolem štěstí. Na základě výsledku použití (zatočení) kolem štěstí získá zákazník nárok na výběr výhry z kategorie, která byla použitím (zatočením) vybrána (dále jen „kategorie“).
   

 2. Po výběru kategorie má zákazník právo vybrat si libovolnou výhru ze soupisu produktů nebo služeb, které do dané kategorie náleží (dále jen „výhra“).
   

 3. Výhry a jejich zařazení do katerogií stanovuje pořadatel a složení i zařazení se může měnit. Neexistuje nárok zákazníka na konkrétní výhru, nýbrž pouze na možnost vybrat si výhru z určité kategorie dle postupu výše. 
   

 4. Vybranou výhru zákazník přijme přímo u pultu umístěného u kola štěstí.
   

 5. Výhry nelze vracet, vyměňovat nebo směňovat za hotovost.
   

 6. Pro platné použití (zatočení) kolem štěstí je potřeba splnit následující podmínky:

  1. zakoupení produktů nebo služeb dle bodu 3;
    

  2. prokázání se účtenkou vydanou se zakoupením zboží nebo služeb a svolení s jejím označením zaměstnancem organizátora;
    

  3. účast zaměstnance organizátora u samotného použití (zatočení) kolem štěstí;
    

  4. datum použití (zatočení) musí být totožné s datem na účtence. Každá účtenka smí být použita pouze jednou.

 

3. Produkty a služby

THE PLAYGROUND KARTY
ID
Název
Odměna
117867
Vstupné zábavní park - 22
1 zatočení
117870
Vstupné zábavní park - top up 22
1 zatočení
117868
Vstupné zábavní park - 50
2 zatočení
117871
Vstupné zábavní park - top up 50
2 zatočení
Nákup produktů nad 590,- Kč vč DPH
1 zatočení

4. Závěrečné podmínky

 1. Účastník svojí účastí v akci „kolo štěstí“ souhlasí s těmito podmínkami akce.
   

 2. Účastník souhlasí s tím, že celý proces jeho účasti může být zachycen audiovizuální technikou a materiál z toho vzniklý bude moci být umístěn na webových stránkách nebo sociálních sítích Organizátora. Tento souhlas může Účastník kdykoliv odvolat, nicméně z důvodu, že se záznamem není spojeno jeho jméno, je potřeba, aby ve sdělení o odvolání souhlasu uvedl, o které konkrétní záznamy se jedná. Forma odvolání je volná a musí být zaslána na e-mail info@theplayground.cz.
   

 3. Organizátor si vyhrazuje právo akci jednostraně zrušit i před koncem doby uvedené v bodu 1. 3.
   

 4. Dotazy k akci „kolo štěstí“ můžou zákazníci směřovat na e-mail info@theplayground.cz

bottom of page